14/05/2014

FAQ

Forsikringsforhold:

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS har tegnet rådgiveransvarsforsikring hos TopDanmark Forsikring.

Det betyder, at du er sikret i tilfælde af beregnings- eller projekteringsfejl i forbindelse med myndigheds- og detail-tegninger og beskrivelser samt energiberegninger.

Forretningsbetingelser / Rådgiveraftale:

Alle projekter udarbejdes iht. ABR 18 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand. Forretningsbetingelser følger med tilbud eller ved aftaleindgåelse, hvori opgavens omfang, de økonomiske rammer, forsikringsforhold, ophavsrettigheder mm. fastlægges.

Ophavsret

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS forbeholder sig ret til at anvende alt udarbejdet materiale til markedsføring og referencebrug.

Kunder ved Civilingeniør Marianne Bjørn ApS køber sig brugsret over de projekter de betaler for. Civilingeniør Marianne Bjørn ApS beholder ophavsretten til alle udførte projekter.

Programmer

Til tegningsarbejde anvendes

  • AutoCad 2020 LT
  • Autodesk Revit LT 2018 – 2019- 2020

Til energiramme- og varmetabsberegninger anvendes

  • Rockwool Energy Design
  • Energy Systems – Energy10

Cookiepolitik