02/10/2015

Om

Kvinden bag

Ejer og udførende af alle opgaver i firmaet er Marianne Bjørn.

Jeg er uddannet Civilingeniør i arkitektur og design, med speciale i arkitektur og lavenergibyggeri fra Aalborg Universitet i 2006.

Efter endt uddannelse var jeg ansat ved et rådgivende ingeniørfirma i perioden 2006-2009. Her arbejdede jeg bl.a. med skitseforslag, projektering, energiberegning og energimærkning; primært boliger samt erhvervsprojekter. Herudover arbejdede jeg også med projektledelse, kvalitetssikring, oplæring af nye medarbejdere mm.

I 2009 startede jeg selvstændig ingeniørvirksomhed sideløbende med mit undervisningsjob . Jeg udarbejder primært skitseprojekter, myndighedsprojekter og energirammeberegninger for private samt virksomheder. I perioder har jeg også arbejdet som freelancer for andre arkitekter og ingeniører.

Fra 2015 drives virksomheden på fuldtid.

 

Mit CV og LinkedIn-profil kan ses her.

Portræt af ejer og ingeniør Marianne Bjørn

Firmaet

 

Ydelser

Jeg rådgiver private bygherrer gennem byggeprocessen - et skridt ad gangen - fra ønsket om nyt hus eller tilbygning, via en grundig behovsafklaring, skitseforslag, myndighedsgodkendelse og til færdige byggetegninger og hele vejen igennem byggeriet fra grundsten til aflevering af byggeriet hvis det ønskes.

Jeg hjælper også professionelle - fx arkitekter eller entreprenører - enten med delopgaver fx. energirammeberegninger eller projektering eller jeg kan hyres på time eller dagsbasis så de kan udvide deres egen tegnestue- eller rådgivningskapacitet efter behov.

Jeg søger altid at give en grundig og seriøs sparring og bearbejdning af de projekter jeg arbejder på.

Det er min vision at skabe god, funktionel og gerne energivenlig arkitektur, med fokus på brugerens/kundens behov og ønsker.

Referencer

Du kan se min referenceliste med projekter fra 2009 til nu, her.

Og du kan finde udtalelser fra nogle af mine kunder her.

 

Civilingeniør Marianne Bjørn Aps har eksisteret siden 2009 hvor firmaet blev oprettet som selvstændig virksomhed ved siden af mit job som underviser.

I 2012 blev firmaet til et anpartsselskab.

Fra februar 2015 bliver firmaet drevet på fuldstidsbasis.

 

Samarbejdspartnere

Jeg har en række faste samarbejdspartnere - bl.a. arkitekter, energikonsulenter, konstruktionsingeniører og entreprenører og byggefirmaer, som jeg har udført mange projekter sammen med.

Derfor er der også altid hjælp at hente, hvis der opstår udfordringer indenfor mere specielle emner, som jeg ikke selv arbejder med i det daglige.

Privat

 

Bor jeg med min samlever og 2 dejlige drenge i et hus på landet som vi selv har designet og bygget. Så når jeg hjælper selvbyggere med deres projekter, ved jeg hvad jeg taler om. Vores byggeprojekt kan du læse mere om her.

Vi påbegyndte byggeriet i 2008. Inden da havde vi nedrevet de gamle bygninger på grunden, renoveret grusvejen og tegnet på projektet. Vi boede på grunden i en beboelsesvogn og min samlever, der er uddannet tømrer og også har erfaring fra murerfirmaer, tog orlov for at forestå byggeriet. Jublen var stor, da først soklen var sat og murværket begyndte at rejse sig og huset buer for alvor begyndte at træde frem. Hen mod jul var råhuset lukket med vinduer og tag. Herefter skulle der opsættes ventilationsanlæg, og andre installationer, lofter, inventar, gulve, el-arbejde mm. I 2010 flyttede vi ind.

image