Tilbygning, Hovedgaden, Skals

Ombygning af eksisterende overdækket terrasse til udestue, samt efterisolering og nyt tag.

Den nye udestue har arvet taghældning og byggestil fra den eksisterende vinkel på huset. Dette skaber symmetri og harmoni i facaden.

Den nye udestue har arvet taghældning og byggestil fra den eksisterende vinkel på huset. Dette skaber symmetri og harmoni i facaden.

Der er valgt en stor foldedør i det store vinduesparti, således facaden kan åbnes helt op om sommeren og skabe sammenhæng mellem udestue og have.

Der er valgt en stor foldedør i det store vinduesparti, således facaden kan åbnes helt op om sommeren og skabe sammenhæng mellem udestue og have.

Tilbygningen længst væg kopiere dimensioner og linier fra den eksisterende del af huset.

Tilbygningen længst væk kopiere dimensioner og linier fra den eksisterende del af huset.

Skitse af ny facade udarbejdet ved indledende møde. Der er lagt vægt på symmetri mellem tilbygningen og den eksisterende vinkel på huset.

Skitse af ny facade udarbejdet ved indledende møde.
Der er lagt vægt på symmetri mellem tilbygningen og den eksisterende vinkel på huset.

Der er udarbejdet tegningsmateriale samt varmetabsberegning til brug for ansøgning af byggetilladelse og indhentning af tilbud.

Der er i designet lagt vægt på at dimensionerne fra den eksisterende gavl til stuen kopieres for at opnå ro og balance i den nye facade. Det betyder at tilbygningens taghældning, vinduesudformning og materialer tilpasses det eksisterende hus fra 1970’erne.
Endvidere var det et ønske at kunne åbne den nye udestue helt op i form af foldedøre og i øvrigt at have god loftshøjde og meget lysindfald.

Hovedgaden 74 skals - førbillede

Husets oprindelige udformning med en vinkel samt overdækket terrasse.

Plan og facader for den nye udestue.

Plan og facader for den nye udestue.

HOVEDGADEN 74 SKALS - tilbygning - thumpnail copy

Byggeriet er påbegyndt foråret 2014 og afsluttet august 2014.