05/10/2015

Priser – nyt hus

Herunder kan du se priser på udarbejdelse af projektmateriale til nye enfamiliehuse.

Priserne er inkl. moms.

Hvis du klikker på de forskellige links kan du få mere at vide om de forskellige faser og det konkrete projektmateriale og procedurer der knytter sig til de forskellige faser.

Du vælger selv hvilke og hvor mange af projektfaserne du ønsker at købe.

 

Priser gældende fra aug. 2017

Traditionelt parcelhus med traditionelle konstruktioner.

 

Op til 180 m²

Et plan

Se eksempel – er under opbygning

Den individuelle løsning / Den store villa

 

Over 180 m²

Og/eller flere etager

Se eksempel – er under opbygning

Indledende møde

Indledende møde med behovsafklaring

Varighed 1-2 timer.

Gratis, (ved projekt), der faktureres for kørsel over 20 km.

Skitseforslag
 • Situationsplan
 • Grundplan af huset med hovedmål, fordeling og cirka-størrelse på rum
 • To-fire facader af huset
 • Evt. et principsnit med rumhøjder, taghældning ol.

 

Fra Kr. 15000,- inkl. moms

 • Situationsplan
 • Grundplaner for alle etager med hovedmål, fordeling og cirka-størrelse på rum
 • To-fire facader af huset
 • Evt. et principsnit med rumhøjder, taghældning ol.

Fra Kr. 20000,- inkl. moms

Myndighedsprojekt
 • Situationsplan,
 • Fundamentsplan
 • Skitsemæssig kloakplan
 • Plantegning med hovedmål, arealer og overordnet møblering
 • 1 stk principsnit med angivelse af hovedkonstruktioner (terrændæk, vægge og tag)
 • Facadetegninger

 

Fra Kr. 20.000,- inkl. moms

 • Situationsplan,
 • Fundamentsplan
 • Skitsemæssig kloakplan
 • Plantegning af alle etager med hovedmål, arealer og overordnet møblering
 • 2 stk principsnit med angivelse af hovedkonstruktioner (terrændæk, vægge og tag)
 • Facadetegninger

Fra Kr. 25.000,- inkl. moms

Hovedprojekt og detaljering
 • Ekstra snit
 • Detaljerede snit
  • Indbygning af vinduer
  • Fundamentsdetaljer
  • Udhæng
  • andet
 • Evt. separate detaljetegninger
 • Detaljerede beskrivelser af materialer og komponenter

 

Fra kr. 2.500,- afhænger af behovet i den konkrete sag.

 

Energirammeberegning i forbindelse med projekter tegnet af Civilingeniør Marianne Bjørn Energiklasse 2015: kr. 5.000,- inkl. moms

Energiklasse 2018: kr. 5.500,- inkl. moms

Energiklasse 2020 (iht BR15) / Lavenergi (iht BR18): kr. 6.000,- inkl. moms

Energiklasse 2015: kr. 5.500,- inkl. moms

Energiklasse 2018: kr. 6.000,- inkl. moms

Energiklasse 2020 (iht BR15) / Lavenergi (iht BR18): kr. 7.500,- inkl. moms

Statiske beregninger (udføres af ekstern leverandør, tilbud indhentes til det konkrete projekt) Fra kr. 8.500,- Fra kr. 12.000,-
Myndighedskontakt

Alm. byggetilladelse

Evt. forhåndsdialog/afklaring af spørgsmål, indsendelse og håndtering af ansøgning om byggetilladelse

3000,- inkl. moms

(Kun for projekter udarbejdet af Civilingeniør Marianne Bjørn ApS)

Tillæg ved ansøgning om landzonetilladelse, dispensationer ol. Efter aftale – afhænger af den konkrete sags krav til dokumentation
Kontrol af leverandør-tegninger (fx fra spærfabrik, betonelementer, køkken-leverandør eller lign.) Efter aftale – afhænger af omfang og kompleksitet
Udbudsprojekt Efter aftale
Tilsyn / deltagelse ved byggemøder Efter aftale
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.