07/09/2015

Energi

 

Med en energirammeberegning fra Civilingeniør Marianne Bjørn ApS får du:

 • - et let forståeligt notat til brug for projekterende / entreprenører. Dette indeholder bl.a. en kort beskrivelse af konstruktionsopbygninger og krav til installationer. Så det er slut med at lede efter små detaljer i en lang ingeniørrapport. Eksempel på notat til energirammeberegning
 • - en beregningsrapport med alle detaljer.
 • - en xml-fil til brug for energikonsulenten i forbindelse med energimærkningen.
 • - dialog om konkrete optimeringsforslag
 • - Kontrol af sommerkomfort
 • - Kontrol af glasarealer iht BR18 (tilvalg)

Stor erfaring

Siden 2006 har jeg beskæftiget mig med energiberegning i praksis. Det er blevet til flere hundrede beregninger både på bolig- og erhvervsbyggeri - alene fra 2016-2019 er det blevet til over 500 energirammer på nye bygninger. Dertil kommer beregninger på til- og ombygninger.

Jeg har dermed stor erfaring med energiberegning for enfamiliehuse i de nyere energiklasser efter BR18 og BR18 lavenergiklasse.

Ud over den praktiske ingeniørerfaring har jeg i forbindelse med min specialeskrivning i 2006 også arbejdet med energi og indeklima i boliger og har i en periode også undervist i byggeri og energi.

Overslag og forslag:

Jo tidligere jeg kommer med i processen jo lettere går både arkitektur, energi, indeklima og økonomi op i en højere enhed.

I kraft af flere års erfaring og flere hundrede energiberegninger, har jeg let ved at foreslå ændringer eller tilpasninger, der gør forskellen for netop dit byggeri uden at gå på kompromis med de arkitektoniske kvaliteter, indeklimaet eller økonomien.

Jeg regner gerne på forskellige scenarier eller kommer med alternativer for at at opnå den bedste løsning til netop dit byggeri.

Integreret Design:

Med min uddannelsesmæssige baggrund indenfor integreret design ser jeg på helheder. Energi og arkitektur skal gå op i en højere enhed.

Det betyder at ændrings- og optimeringsforslag til energiberegningen foregår i dialog med bygherre eller arkitekt så det samlede resultat tilgodeses.

Det kan fx omhandle indeklimaet hvor især optimering af vinduer, valg af glas, solafskærmning, opluk og lignende har stor betydning.

Netværk:

Jeg har gennem årene oparbejdet et stort netværk af erfarne konstruktions- og vvs-ingeniører, energikonsulenter og leverandører af forskellige materialer og installationer til byggerier.

Derfor er der altid hjælp at hente i mere specielle eller komplekse projekter.

Villa, 180m², 1 plan

Energiramme kl. 2015

Fra kr.5.500

 • Priseksempel inkl. moms.
 • Let forståeligt notat med beskrivelse af konstruktioner, U-værdier, installationer mm.
 • Beregningsrapport
 • xml-fil til energikonsulent
 • Tjek af at krav til sommerkomfort er overholdt
 • Tjek af at komponentkrav er overholdt

Villa, 180m², 1 plan

Energiramme kl 2018 LAVENERGIKLASSE

Fra kr.6.500

 • Priseksempel inkl. moms.
 • Let forståeligt notat med beskrivelse af konstruktioner, U-værdier, installationer mm.
 • Beregningsrapport
 • xml-fil til energikonsulent
 • Tjek af at krav til sommerkomfort er overholdt
 • Tjek af at komponentkrav er overholdt
 • Tjek af at særlige krav til 2020-byggeri - fx. glasarealer - er overholdt.

Erhverv, Institutioner, Etageboliger

Energiramme kl 2018 (LAVENERGIKLASSE)

Efter tilbud

 • Rådgivning og forslag til optimering
 • Let forståeligt notat med beskrivelse af konstruktioner, U-værdier, installationer mm.
 • Beregningsrapport
 • xml-fil til energikonsulent
 • Tjek af at krav til sommerkomfort er overholdt
 • Tjek af at komponentkrav er overholdt
 • Tjek af at særlige krav til 2020-byggeri - fx. glasarealer - er overholdt.

Tilbygning

Varmetabsberegning / U-værdieftervisning

Fra kr.1800

 • Priseksempel inkl. moms.
 • Let forståeligt notat med beskrivelse af konstruktioner, U-værdier, installationer mm.
 • Beregningsrapport

Bestil beregning

For at kunne lave en energirammeberegning har jeg brug for:

 • Målfaste tegninger af projektet (jeg modtager gerne filer i pdf, dwg eller revit format (dwg = autocadtegninger)).
  • Situationsplan
  • Grundplan
  • Principsnit med beskrivelse af konstruktionsopbygninger
  • Facader
 • At vide hvilken energiklasse huset skal overholde (Energiklasse 2015, 2018 eller 2018 lavenergiklasse)
 • Adresse for projektet

Hvis muligt vil jeg også gerne vide:

 • Opvarmningsform (fjernvarme, jordvarme eller andet).
 • Om der er naturlig eller mekanisk ventilation (og gerne hvilket ventilationsaggregat, hvis det er bestemt).
 • Om der er gulvvarme eller radiatorer.
 • Om der er cirkulation på brugsvand.
 • Om der er badekar/spabad (hvis ikke det fremgår af tegningerne).
 • Om der er solfangere (producerer vand), solceller (producerer strøm) eller husstandsmølle knyttet til projektet.
 • Hvis I har fået tilbud på vinduer, må I også meget gerne medsende dette.

Hvis du ikke kender svarene på ovenstående forudsætter jeg installationer der erfaringsmæssigt passer til den hustype og størrelse du bygger. Når VVS'er m.fl. så er inde over projektet kan beregningen rettes til, så installationerne passer 100% på det I bygger.

Bestil beregning nu

 

Leveringstid

Leveringstiden på en energiberegning til et enfamiliehus eller en tilbygning er typisk 4-10 hverdage fra at jeg modtager materialet der danner grundlag for beregningen.

Ring evt. og forhør dig om den aktuelle leveringstid.

Hvornår skal der regnes på energi?

Når der skal bygges nyt, om eller til skal der regnes på varmetab eller energiforbrug.

De seneste år er der sket adskillige stramninger på området hvilket forsætter frem mod indførslen af krav til 2020-byggeri som der kan bygges efter allerede nu.  I takt med stramningerne er der blevet flere og flere krav der skal tilgodeses og dokumenteres. Det er derfor vigtigt med professionel hjælp allerede i et byggeris indledende faser. Dette skyldes at forholdene omkring energi er komplekse og omhandler såvel bygningens arkitektur og geometri, materiale- og vinduesvalg og konstruktionsopbygninger, valg af installationer og energiforsyning samt komfort og indeklima.

Om- og tilbygning og renovering

I disse tilfælde kan det afhængig af den konkrete situation og omfang være nok at eftervise U-værdier (isoleringsgraden af konstruktionerne) eller evt. lave en simpel varmetabsberegning.

Nybyg

Når det kommer til nybyggeri skal der altid laves en energirammeberegning. Denne ligger til grund for at bygningen senere kan energimærkes og dermed meddeles ibrugtagningstilladelse.

Energirammeberegningen omfatter som sagt mange forhold, og det er derfor vigtigt, at man allerede i skitseringsfasen begynder at se på de energimæssige forhold.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål om energiberegning.

Du kan også læse meget mere om energiberegninger hos Bolius.