11/09/2015

Myndighedsprojekt – vejen til byggetilladelse

 

Indledende mødeskitseforslagmyndighedsprojekt_udfyldthovedprojektudførsel

 

 

 

 

 

Når skitseprojektet er udarbejdet og godkendt er næste skridt at søge byggetilladelse.

Byggetilladelsen ansøger man om ved kommunen.

Ansøgningen er en beskrivelse af hvad man bygger, hvor man bygger og hvordan man bygger. Det materiale der sendes til kommunen sammen med ansøgningen om byggetilladelse er et mere bearbejdet og præcist materiale end det skitseforslag der blev udarbejdet som første fase.

Udover selve ansøgningen om byggetilladelse kan materialet også bruges til en indledende prisindhentning hos håndværkere og leverandører, at lave tidsplan ud fra ol.

I nogle tilfælde kan der bygges ud fra materialet der er indsendt til byggetilladelse – mest ved meget enkle projekter. I de fleste tilfælde vil det dog være nødvendigt med yderligere detaljering af projektet. Dette gælder særligt hvis man vil sikre sig at alle detaljer er gennemtænkt inden byggeriet påbegyndes, og det gælder ved lidt større huse, huse med flere etager eller en kompliceret geometri.

Tegningerne til myndighedsprojektet beskriver den overordnede geometri og de overordnede konstruktionsopbygninger fx. ydervægges opbygning af isolering, beklædning, skelet, tegl, gasbeton og/eller beton, tagets overordnede opbygning med tagbeklædning, spærtype og isoleringsmængde. Der er ikke detaljerede tegninger af fx indbygning af vinduer, udhæng ol. En sådan detaljering hører hovedprojektet til.

 

Ansøgningen om byggetilladelse består normalt som minimum af:

 • Situationsplan, der viser den nye bygning eller tilbygning samt eventuelle eksisterende bygninger. Afstande til skel og andre byggelinier skal angives ligesom det skal beskrives hvordan terrænet evt. tænkes tilpasset.
 • Fundaments- og kloakplan, der viser nye fundamenter samt afløbsledninger og brønde for henholdsvis spildevand og regnvand.
 • Grundplan for hver etage med byggeriets mål, opdeling i rum og deres anvendelse samt placering af døre og vinduer.
 • Snittegning med angivelse af højder, overordnede konstruktionsopbygninger (fugtisolering, varmeisolering mm.) og udvendigt farve- og materialevalg
 • Facadetegninger
 • Oplysninger om installationer
 • Energirammeberegning for nye bygninger (for tilbygninger er det nok at lave varmetabsberegning eller u-værdi-eftervisning)
 • Tilbud på byggeskadeforsikring eller “selvbygger-erklæring”

Det kan også være nødvendigt med

 • Detailtegninger af specielle bygningsdele
 • Statiske beregninger
 • Ansøgning om dispensation, landzonetilladelse eller nedrivningstilladelse

I dag ansøges der digitalt om byggetilladelse via portalen www.bygogmiljoe.dk. Sagsbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune i nogle tilfælde kan tilladelsen være klar i løbet af 1-2 uger andre gange tager det længere tid. Teknisk forvaltning i den konkrete kommune kan som regel oplyse deres aktuelle sagsbehandlingstid. Hvis I som bygherre ønsker det, kan I kobles på det digitale ansøgningssystem og på den måde følge med i sagsbehandlingen.

Byggesagsgebyret – prisen for en byggetilladelse varierer også fra kommune til kommune. Fra 2015 betales der, hvis kommunen opkræver byggesagsgebyr, efter timeforbrug (dog afregnes småbygninger ofte til en fast pris) ved byggesagsbehandlingen. Du kan se en oversigt over priserne her.

 

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS hjælper Jer i mål med ansøgningen om byggetilladelse:

 • Jeg står for at få det nødvendige materiale udarbejdet til selve ansøgningen – hverken mere eller mindre.
 • Jeg tager mig af selve ansøgningsproceduren hos kommunen og den tilhørende korrespondance. På den måde sikrer du dig at alle oplysninger er indsendt fra starten, på den måde undgår du forlænget sagsbehandslingstid. Du sikrer dig endvidere at Bygningsreglement, Lokalplaner mm er overholdt.
 • Ved at lade mig forestå selve ansøgningsproceduren undgår du at skulle sætte dig ind i endnu et offentligt selvbetjeningssystem
 • Jeg kan, som jeres repræsentant, føre dialogen med myndighederne og hurtigt komme til afklaring eller løsning hvis kommunen har spørgsmål eller efterspørger yderligere oplysninger.

 

Læs videre om de øvrige projektfaser ved at trykke herunder:

Indledende mødeskitseforslagmyndighedsprojekt_udfyldthovedprojektudførsel