10/09/2015

Skitseforslag

 

Indledende mødeskitseforslag_udfyldtmyndighedsprojekthovedprojektudførsel

 

 

 

 

Skitseforslag

Et skitseforslag er en vigtig brik i byggeprocessen. Det er her ens ønsker og behov konkretiseres og tit er det også en afklaringsfase, hvor man som bygherre selv bliver klogere på ens ønsker, behov, stil og praktisk udførsel af byggeriet. Nogle gange virker den ide man havde, helt anderledes når den bliver konkretiseret på papir og ideen opfylder måske alligevel ikke de ønsker og indre billeder man havde. Andre gange bekræftes tankerne og forventningens glæde stiger, når der kommer konkrete tegninger på bordet. Et skitseforslag er derfor aldrig spildt, da man bliver klogere på sine egne ønsker og behov og selvfølgelig også på byggetekniske eller økonomiske aspekter af projektet.

Det er også i skitsefasen at ideer kan konkretiseres og prøves af til billige penge i forhold til, når man er i fuld gang med byggeriet, ligesom der er ro til at få undersøgt problemstillingerne grundigt så man kan tage en kvalificeret beslutning uden at byggeriet står stille i mellemtiden. Det er både ærgerligt og dyrt.

 

Hvad får jeg ud af et skitseforslag udført af Civilingeniør Marianne Bjørn ApS?

Du får:

 • Et skitseforslag på baggrund af de ønsker og krav vi har afdækket ved det indledende møde.
  • En situationsplan – en tegning af grunden hvor huset er indplaceret og parkeringsmulighed, terrasser ol. er skitseret.
  • En funktionel grundplan af huset med hovedmål, fordeling og cirka-størrelse på rum
  • To-fire facader af huset, så du kan se husets arkitektur, forslag til placering af vinduer og døre mm.
  • Evt. et principsnit med rumhøjder, taghældning ol.
 • Et realiserbart forslag hvor der er taget højde for at projektet overholder Bygningsreglementet og eventuelle lokalplaner.
 • Et realiserbart forslag hvor byggeteknik og energiforhold er indtænkt fra starten.
 • Tegninger der kan bruges ved indledende møder med bank, realkreditinstitut og entreprenører og ikke mindst i Jeres egen beslutningsproces.
 • Et projekt hvor funktionalitet, æstetik, dagslys, indblik til og udsyn fra boligen er nøje overvejet.
 • Professionel og kompetent rådgivning fra en erfaren ingeniør med arkitektur som speciale – med min uddannelsesmæssige og professionelle baggrund har jeg set lidt af hvert – og bagkataloget af projekter fra store danske arkitekter, traditionelle parcelhuse og moderne villaer er oparbejdet og opdateres løbende

Du kan se eksempler på skitseforslag her.

 

Facader

Sådan foregår det

Efter vores indledende møde og aftaleindgåelse tegner jeg efterfølgende et skitseforslag på baggrund af vores møde.

Inden jeg går i gang med skitserne fremsender jeg et referat, så vi er enige om ønsker og prioriteter i forhold til projektet.

I løbet af cirka to uger får I et skitseforslag. Vi aftaler om vi mødes eller om jeg blot sender tegningerne til jer.

Skitseforslaget vil typisk være tegnet delvist i hånden delvist i autocad og fra oktober 2015 delvist i 3D i Revit.

Når I har haft lidt tid til at se på forslaget snakker vi sammen igen – og mødes efter behov. I nogle tilfælde kan vi straks gå videre i processen, andre gange skal der justeres lidt på projektet.

 

Hvad koster det? Se prislisten her.

 

Læs videre om de øvrige projektfaser ved at trykke herunder:

Indledende mødeskitseforslag_udfyldtmyndighedsprojekthovedprojektudførsel