Beregninger

 

Energirammeberegning - nybyg

Til alt nybyggeri opvarmet til over 5°C skal der udføres energirammeberegning.

Energirammen samler alle informationer om isoleringstykkelser og typer, konstruktionsopbygninger, vinduer, varme, vand, ventilation og alterntativ energi (og belysning i erhvervsbyggeri). Energirammen danner grundlag for færdigprojektering og eventuel optimering af dit byggeri. Enerigrammen anvendes også som grundlag for den endelig energimærkning af nybyggeri.

I boliger undersøges sammen med energiforbruget også om der er overtemperatur i bygningen.

 

Med en energiramme fra Marianne Bjørn får du:
  • et let forståeligt notat til brug for projekterende / entreprenører. Dette indeholder bl.a. en kort beskrivelse af konstruktionsopbygninger og krav til installationer. Så det er slut med at lede efter små detaljer i en lang ingeniørrapport.
  • en beregningsrapport med alle detaljer.
  • en xml-fil til brug for energikonsulenten i forbindelse med energimærkningen.
  • dialog om konkrete optimeringsforslag
  • Kontrol af sommerkomfort

 

Varmtabsberegning eller U-værdieftervisning ved tilbygning, ombygning og sommerhus

I mange byggesager er det nok med en mindre energimæssig eftervisning som U-værdi eftervisning af de enkelte konstruktioner eller en varmetabsberegning. I de tilfælde ses kun på bygningens klimaskærm - dvs isoleringsgrad af tag, vægge, gulv og vinduer/døre.

 

Med en energiramme fra Marianne Bjørn får du:
  • et let forståeligt notat til brug for projekterende / entreprenører. Dette indeholder bl.a. en kort beskrivelse af konstruktionsopbygninger og vinduer.

Jeg rådgiver selvfølgelig i hvilken type beregning der passer til dit byggeprojekt.

 

 

Dagslysberegning

I forbindelse med projekteringen eller til slut ved færdigmeldingen er der i de fleste projekter behov for eftervisning af bygningens dagslysforhold.

 

Jeg efterviser enkelt og effektivt dagslysforholdene i opholds og soverum jf BR18s vejledning hertil.

 

Ved at få beregningen lavet allerede i forbindelse med skitseprojektet sikres gode dagslysforhold og man undgår kedelige mørke rum. Jeg kan rådgive placering og størrelse af vinduer og døre for at få gode dagslysforhold i boligen.

 

LCA - Livscyklusanalyser

Det forventes at der med ændringer i bygningsreglementet fra årsskiftet 2022/2023 bliver krav om LCA-beregninger på alt nybyggeri. Lovgrundlaget er endnu ikke klar, så ingen kender det endelige omfang endnu.

 

Jeg tog i efteråret 2020 uddannelsen til Certificeret rådgiver i Bæredygtigt byggeri og kan derfor allerede nu tilbyde mindre LCA beregninger - fx hvis to vægkonstruktioner ønskes sammenlignet.

 

LCA beregninger ser på CO2 udledning,forbrug af naturressourcer, energiforbrug med mere der indgår i den samlede bygningsdel eller bygningen.

 

 

 

Tekst billede isolering eller lign