Velkommen

Hvilken situation passer til dig?

Tryk og læs om hvordan du kommer trygt videre med dit projekt
Jeg er entreprenør, arkitekt el. lign.

Her kan du læse om hvordan jeg kan hjælpe dig som professionel aktør indenfor byggeri. Fx med at udarbejde energiberegninger, projektmateriale eller ved at være din ekstra kapacitet på tegnestuen ved spidsbelastning.

Jeg skal bruge en energirammeberegning

Tryk her hvis du har brug for at få lavet en energirammeberegning, varmetabsberegning eller u-værdi eftervisning. Her kan du også finde mere information om energi-mæssige forhold der relaterer sig til byggeri.

Jeg vil bygge mit eget hus

Tryk her, hvis du vil vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig fra ønsket om nyt hus til færdigt byggeri.

Hvem står bag

Marianne Bjørn
Marianne Bjørn
Ejer, Civilingeniør med speciale i Arkitektur
Med snart 10 års erfaring fra både arkitekt- og ingeniørvirksomhed, formidling og undervisning og fra egen virksomhed har jeg en bred erfaring og viden inden for byggeri når det gælder behovsafklaring, skitsering, lovgivning, myndighedsbehandling, projektering, udførsel og meget mere.

Det siger kunderne:

Se flere udtalelser under "Projekter"

Om Civilingeniør Marianne Bjørn ApS

Min ambition som ingeniør er, at være med til at skabe gode, brugbare bygninger hvor der er sammenhæng mellem arkitektur, energi og indeklima, konstruktion og økonomi. Jeg har gode analytiske evner, hvilket giver mig overblik over opgaven, kreativ sans i forhold til løsning af udfordringer, og jeg er stærk i forhold til koordinering og planlægning. Derudover lægger jeg vægt på god service og samarbejde med kunder, kollegaer og andre parter.

 • Private bygherrer

  Jeg rådgiver private bygherrer gennem byggeprocessen – et skridt ad gangen – fra ønsket om et nyt hus eller en tilbygning, via en grundig behovsafklaring, skitseforslag, myndighedsgodkendelse og til færdige byggetegninger og hele vejen igennem byggeriet fra grundsten til aflevering af byggeriet hvis det ønskes.

 • Energiberegninger til private og profesionelle

  Jeg hjælper private bygherrer, arkitekter og entreprenører med at lave let forståelige, overskuelige og optimerede energirammeberegninger til villaer, tilbygninger, bolig- og erhvervsejendomme.

 • Arkitekter, Entreprenører og andre professionelle

  Jeg hjælper entreprenører med at lave byggetegninger og beregninger til deres kunder til brug for myndighedsgodkendelse og til at bygge efter. Ligesom jeg kan være tegnestuens ekstra kapacitet på time- dags- eller projektbasis. Lej en medarbejder og slip for alt det administrative besvær ved at ansætte

Priseksempler

Sammensæt selv din løsning

Energirammeberegning

Nyt enfamiliehus

Frakr. 5500,-

 • Pris inkl. moms
 • Let forståeligt notat med beregningsforudsætninger
 • Fuld rapport med alle data
 • Xml-fil til energimærkning

Indledende møde

ved nybyg, til- og ombygning

kr. 0,-

 • Indledende møde med behovsafklaring
 • Varighed 1-2 timer

Skitseforslag

Nye huse/sommerhuse

Fra kr. 15000.-

 • Pris inkl. moms
 • Indledende møde
 • Situationsplan hvor hus er indplaceret, indkørsel, terrasser
 • Grundplan med hovedmål, fordeling og rumstørrelser
 • 2-4 facader
 • Evt. principsnit med rumhøjder, taghældning ol.

Myndighedsprojekt

Ny villa eller sommerhus

Fra kr. 20.000,-

 • Inkl. moms
 • Situationsplan
 • Fundamentsplan
 • Skitsemæssig kloakplan
 • Plantegning med hovedmål, arealer og overordnet møblering
 • 1 stk principsnit med angivelse af hovedkonstruktioner (terrændæk, vægge og tag)

Kontakt os her

Send en besked med dine spørgsmål
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.