Velkommen

Priseksempler

Sammensæt selv din løsning

Indledende møde

ved nybyg, til- og ombygning

Frakr. 1200,-

 • Indledende møde med behovsafklaring
 • Varighed 1-2 timer

Skitseforslag

Nye huse/sommerhuse

Fra kr. 15000.-

 • Pris inkl. moms
 • Indledende møde
 • Situationsplan hvor hus er indplaceret, indkørsel, terrasser
 • Grundplan med hovedmål, fordeling og rumstørrelser
 • 2-4 facader
 • Evt. principsnit med rumhøjder, taghældning ol.

Myndighedsprojekt

Ny villa eller sommerhus

Fra kr. 20.000,-

 • Pris inkl. moms
 • Situationsplan
 • Fundamentsplan
 • Skitsemæssig kloakplan
 • Plantegning med hovedmål, arealer og overordnet møblering
 • 1 stk principsnit med angivelse af hovedkonstruktioner (terrændæk, vægge og tag)

Udførselsprojekt

Ny villa eller sommerhus

Fra15000

kr.
 • Pris inkl. moms
 • Detaljerede snit 1:50
 • Detaljer 1:10 af fx fundament, tagfod ol.
 • Søjler, bjælker mm er indtegnet med koter
 • Fundaments- og afløbsplaner
 • Indretning af teknik

Energirammeberegning

Nyt enfamiliehus

Frakr. 5500,-

 • Pris inkl. moms
 • Let forståeligt notat med beregningsforudsætninger
 • Fuld rapport med alle data
 • Xml-fil til energimærkning

Varmetabsberegning

Tilbygning

Fra2000

kr.
 • Pris inkl. moms
 • Varmetabsberegning eller U-værdieftervisning
 • Let forståeligt notat med beregningsforudsætninger
 • Fuld rapport med alle data

Statiske beregninger

Nyt parcelhus

Fra 9400

kr.
 • Pris inkl. moms
 • Udføres af samarbejdspartner
 • Priseksempel for standard parcelhus i ét plan
 • Eftervisning af stabilitet
 • Lastopsætning
 • Dimensionering af søjler, bjælker, forankring mm.

Projektfaser

Tryk og læs om hvordan du kommer trygt videre med dit projekt
Skitseforslag

Et skitseprojekt indeholder:

1. Indledende møde hvor jeg hører om jeres ønsker og behov til byggeriet.

2. Undersøgelse af lokalplankrav, servitutter og andre krav myndigheder.

3. Tegninger:
-Situationsplan med terrasse, indkørsel ol.
-Plantegning med hovedmål og indretning,
-Facader, evt. principsnit,
-Enkel 3d visualisering af projektet

4. En omgang tilretning

Myndighedsprojekt

Projektet detaljeres med alle de informationer kommunens byggesagsbehandler har brug for til sagsbehandlingen.

Myndighedsprojektet vil i mange tilfælde også udgøre tilstrækkeligt grundlag for indgåelse af entrepriseaftaler.

Myndighedssættet indeholder:
-Situationsplan med arealopgørelse, og typisk oplysninger om terrænregulering, indkørsel, belægninger, affaldsstation mm.
Plantegning med murmål
Facader med koter for vinduer, gesims, rygning, terræn ol.
Snit med overordnede beskrivelser af bygningens hovedkonstruktioner
Energirammeberegning

Byggetilladelse

Ansøgning om byggetilladelse og den dertilhørende korrespondance varetages af os.

Ansøgningen udfyldes og alt materiale indsendes via Byg&Miljø-portalen.

Jeg tager mig af dialogen med kommunen og svarer på eventuelle supplerende spørgsmål.

Hovedprojekt

Projektet detaljeres yderligere (gerne i samarbejde med håndværkerne):

Der udføres statiske beregninger.
Søjler, bjælker mm indtegnes på plan og snit så det er let tilgængeligt for håndværkerne.

Fundaments- og kloakplan

Snittene detaljeres

Detaljetegninger
fx af fundamentsløsning, tagfod, sålbænke ol.

Beskrivelserne detaljeres.

Evt deltager jeg i opstartsmøde sammen med entreprenørerne, så I får en god start på byggeprocessen.

Om Marianne Bjørn

ARKITEKT & CIVILINGENIØR
Arkitektur Energi Indeklima Skitseforslag Myndigheder Tilladelser

Min ambition som ingeniør er, at være med til at skabe gode, brugbare bygninger hvor der er sammenhæng mellem arkitektur, energi og indeklima, konstruktion og økonomi. Jeg har gode analytiske evner, hvilket giver mig overblik over opgaven, kreativ sans i forhold til løsning af udfordringer, og jeg er stærk i forhold til koordinering og planlægning. Derudover lægger jeg vægt på god service og samarbejde med kunder, kollegaer og andre parter. Med 15 års erfaring fra både arkitekt- og ingeniørvirksomhed, formidling og undervisning og fra egen virksomhed har jeg en bred erfaring og viden inden for byggeri når det gælder behovsafklaring, skitsering, lovgivning, myndighedsbehandling, projektering, udførsel og meget mere.

 • Private bygherrer

  Jeg rådgiver private bygherrer gennem byggeprocessen – et skridt ad gangen – fra ønsket om et nyt hus eller en tilbygning, via en grundig behovsafklaring, skitseforslag, myndighedsgodkendelse og til færdige byggetegninger og hele vejen igennem byggeriet fra grundsten til aflevering af byggeriet hvis det ønskes.

 • Energiberegninger til private og profesionelle

  Jeg hjælper private bygherrer, arkitekter og entreprenører med at lave let forståelige, overskuelige og optimerede energirammeberegninger til villaer, tilbygninger, institutioner, bolig- og erhvervsejendomme.

 • Arkitekter, Entreprenører og andre professionelle

  Jeg hjælper entreprenører med at lave byggetegninger og beregninger til deres kunder til brug for myndighedsgodkendelse og til at bygge efter. Jeg hjælper endvidere med myndighedskontakt i forbindelse med lokalplaner, ansøgning om byggetilladelse samt færdigmelding af projekterne.

Det siger kunderne:

Se flere udtalelser under "Projekter"

Kontakt os her

Send en besked med dine spørgsmål