Energirammeberegning - nybyg

-både bolig og erhverv

 

Til alt nybyggeri opvarmet til over 5°C skal der udføres energirammeberegning.

Energirammen samler alle informationer om isoleringstykkelser og typer, konstruktionsopbygninger, vinduer, varme, vand, ventilation og alterntativ energi (og belysning i erhvervsbyggeri). Energirammen danner grundlag for færdigprojektering og eventuel optimering af dit byggeri. Enerigrammen anvendes også som grundlag for den endelig energimærkning af nybyggeri.

I boliger undersøges sammen med energiforbruget også om der er overtemperatur i bygningen.

 

Med en energiramme fra Marianne Bjørn får du:

  • et let forståeligt notat til brug for projekterende / entreprenører. Dette indeholder bl.a. en kort beskrivelse af konstruktionsopbygninger og krav til installationer. Så det er slut med at lede efter små detaljer i en lang ingeniørrapport.

  • en beregningsrapport med alle detaljer.

  • en xml-fil til brug for energikonsulenten i forbindelse med energimærkningen.

  • dialog om konkrete optimeringsforslag

  • Kontrol af sommerkomfort

Energirammen udføres som udgangspunkt inden opførsel af byggeriet, så man sikrer at energirammen kan overholdes. Når alle installationer, vinduer mm i projektet ligger fast, skal beregningen opdateres, så den passer med det faktisk udførte og dermed kan indgå i slutdokumentationen til byggesagen og som grundlag for energimærkning.

 

Integreret design og optimering af byggerier

Med min uddannelsesmæssige baggrund indenfor integreret design ser jeg på helheder. Energi og arkitektur skal gå op i en højere enhed.

Det betyder at ændrings- og optimeringsforslag til energiberegningen foregår i dialog med bygherre eller arkitekt så det samlede resultat tilgodeses.

Det kan fx omhandle indeklimaet hvor især optimering af vinduer, valg af glas, solafskærmning, opluk og lignende har stor betydning.

 

Jo tidligere jeg kommer med i processen jo lettere går både arkitektur, energi, indeklima og økonomi op i en højere enhed.

I kraft af flere års erfaring og flere hundrede energiberegninger, har jeg let ved at foreslå ændringer eller tilpasninger, der gør forskellen for netop dit byggeri uden at gå på kompromis med de arkitektoniske kvaliteter, indeklimaet eller økonomien.

 

Jeg regner gerne på forskellige scenarier eller kommer med alternativer for at at opnå den bedste løsning til netop dit byggeri.

 

Energimærkning

Vær opmærksom på, at energimærket skal udarbejdes af en certificeret energikonsulent. Energikonsulenten skal sikre at byggeriet er opført energimæssigt iht gældende lovgivning. Energikonsulenten skal være en anden person end den der har udført energirammeberegningen på projektet. Prisen på energimærker er indenfor nogle trin lovbestemt i forhold til antal m² i byggeriet og typen af byggeri.

 

 

Bestil energiramme her

 

 

Ved bestilling af energirammeberegning bedes du fremsende følgende:

 • Tegninger (situationsplan, plan, snit med konstruktionsbeskrivelser, facader).

 • Tegningerne skal være målfaste og min fremsendes som pdf, men også gerne som revit eller autocadfiler

 • Hvis følgende haves / kendes bedes det medsendt:

  • Varmekilde: fjernvarme, luft-vand eller jordvarmepumpe

  • Brugvandopvarmning og cirkulation

  • Vinduestilbud med U-værdier

  • Ventilationsanlæg

 • Ved erhvervsbyggeri, desuden

  • Information om varmeniveau: uopvarmet, over 5°C, Over 15°C, 20°C eller derover

  • Brugstid for bygningen

  • Personbelasning (fx hvor mange personer ventes at benytte mødelokalet eller storrumskontoret samtidig)

  • Information om belysning og dagslysstyring

Hvis nogle af ovenstående punkter er ukendte, skønner jeg anlæg der passer med bygningens størrelse. Senere i processen kan beregningen så opdateres og detaljeres.

 

 

Tekst billede isolering eller lign