LCA - Livscyklusanalyser

 

Fra 1. januar 2023 er der krav om LCA-beregninger på alt nybyggeri. For opvarmet nybyggeri under 1000m² er der alene krav om at der laves LCA beregning i forbindelse med afslutningen af byggeriet. For byggeri over 1000 m² er der en ramme der skal overholdes og det er således nødvendigt allerede ved skitseprojektet at påbegynde LCA beregningen, således at byggeriet i sidste ende overholder rammen for CO2.

 

Jeg tog i efteråret 2020 uddannelsen til Certificeret rådgiver i Bæredygtigt byggeri og har i vinteren 2022 fulgt op med endnu et kursus i LCA beregninger og kan derfor tilbyde LCA beregninger på nybyggeri.

 

LCA beregninger ser på CO2 udledning,forbrug af naturressourcer, energiforbrug med mere der indgår i den samlede bygningsdel eller bygningen som helhed. Formålet er at skabe bevidsthed om at spare på ressourcer til byggematerialer og energi.

 

Kravene til LCA beregninger bliver strammet over de kommende år, så der i fremtiden også kommer en "CO2-ramme" til mindre byggerier som fx parcelhuse. Omfanget af, hvilke elementer der skal indgå i LCA beregningerne forventes også skærpet over de kommende år.

 

 

Med en LCA beregning fra Marianne Bjørn får du:

    • et overskueligt notat med forudsætninger for beregningen.

    • en rapport med LCA beregningen, der dokumenterer at grænseværdien overholdes for det konkrete byggeri.

 

Få et uforpligtende møde

 

 

Tekst billede isolering eller lign