Varmtabsberegning eller U-værdieftervisning

tilbygning, ombygning og sommerhus

 

I mange byggesager er det nok med en mindre energimæssig eftervisning som U-værdi eftervisning af de enkelte konstruktioner eller en varmetabsberegning. I de tilfælde ses kun på bygningens klimaskærm - dvs isoleringsgrad af tag, vægge, gulv og vinduer/døre.

 
Med en varmetabsberegning fra Marianne Bjørn får du:
    • et let forståeligt notat til brug for projekterende / entreprenører og dokumentation til byggesagen. Dette indeholder bl.a. en kort beskrivelse af konstruktionsopbygninger og vinduer.

Jeg rådgiver selvfølgelig i hvilken type beregning der passer til dit byggeprojekt.

 

 

 

Bestil varmetabsberegningher

 

 

 

Ved bestilling af varmetabsberegning til tilbygning eller sommerhus bedes du fremsende følgende:

  • Tegninger (situationsplan, plan, snit med konstruktionsbeskrivelser, facader).

  • Tegningerne skal være målfaste og min. fremsendes som pdf, men også gerne som revit eller autocadfiler

  • Vinduestilbud hvis det haves

Ved beregning på udskiftninger og ombygning har jeg brug for tegninger af både nuværende OG fremtidige forhold for at kunne rådgive bedst muligt.

 

 

 

Tekst billede isolering eller lign