Forsikringer & Handelsbetingelser

 

Forsikring

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS har tegnet rådgiveransvarsforsikring ved TopDanmark.

 

Rådgiveransvarsforsikringen dækker rådgivningsfejl som fejl ved projektering, tilsyn eller andre rådgivningsopgaver.

Det betyder, at du er sikret i tilfælde af beregnings- eller projekteringsfejl i forbindelse med myndigheds- og detail-tegninger og beskrivelser samt energiberegninger.

 

Ingeniør og Arkitektrådgiveransvarsforsikring

Forsikrings nr E 9994 026 370

 

Dækningssummer:

- Personskade: kr 12.500.000

- Tingskade og/eller formueskade: kr 2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsbetingelser / Rådgiveraftale

Alle projekter udarbejdes som hovedregel iht. ABR 18 – Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.

Forretningsbetingelser følger med tilbud eller ved aftaleindgåelse, hvori opgavens omfang, de økonomiske rammer, forsikringsforhold, ophavsrettigheder mm. fastlægges.

 

Rettigheder

Civilingeniør Marianne Bjørn ApS forbeholder sig ret til at anvende alt udarbejdet materiale til bl.a. markedsføring og referencebrug.

Kunder ved Civilingeniør Marianne Bjørn ApS køber sig brugsret over de projekter de betaler for. Civilingeniør Marianne Bjørn ApS beholder ophavsretten til alle udførte projekter.